INICI

La formació de Persones Adultes (FPA) és el conjunt d'activitats d'aprenentatge pensat perquè les persones adultes desenvolupin les seves capacitats, enriqueixin els seus coneixements i millorin les seves competències tècniques i professionals.

 OFERTA FORMATIVA:

 • Català:Nivell 1, 2 i 3
 • Castellà: Nivell 1 i 2
 • Anglès: Nivell 1, 2 i 3
 • Informàtica: COMPETIC inicial, COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3
 • Instrumental: Nivell 3
 • GES: 1, 2 i 3
 • Preparació Proves Accès a Cicles Formatius:
  • Grau Mitja
  • Grau Superior

  CURSOS I  TALLERS:

 • Alemany: Nivell 1, 2 i 3
 • Pintura

  PROFESSORAT:

Som un total de 9 professors, 5 de primaria i 4 de secundària de l'àmbit comunicació, àmbit social i àmbit científico-tècnic:

0 comentarios:

Publicar un comentario